Eric celebrando su Bar Mitzvah, Sinagoga de Sofia, Bulgaria

La celebración del Bar Mitzvah marca una nueva época en la vida de Eric. Despedirse de la etapa del niño y empezar con una nueva etapa en la vida, la del hombre adulto, aceptando la obligación y el reto de cumplir con "mitzvah" o "mandamiento". ¡Felicitaciones Eric! ¡Deseándote un pacifico y exitoso viaje!

Церемония Бар мицва на Ерик. Отбелязва преминаването от фазата на детето, в една нова фаза в неговия живот...на "големия" човек, приема задължението и предизвикателството да живее съобразно с "мицва", което означава "заповед". Поздравления Ерик ! Пожелания за мирно и успешно пътуване!